Bijbelteksten:
Handelingen 15:14
Romeinen 9:13
Romeinen 8:28

Onderwerpen:
Houdt God van alle mensen?
Gods alwetendheid
Uitverkiezing
God buiten de tijd?
De grootte van Israel tijdens de uittocht uit Egypte
De opname van de Gemeente

Gods foreknowledge
Predestination